• Food Data Finland -hanke

Food Data Finlandin vuosi 2023

Food Data Finland -kasvumoottorihankkeen ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi on saatu päätökseen. Vuosi 2023 oli aktiivinen: järjestimme tapahtumia, teimme projekteja, tuotimme materiaaleja ja olimme mukana erilaisissa sidosryhmätapahtumissa.
 • Satu Hulkkonen
 • 12.01.2024

Lisää yrityksiä jäsenverkostoon

Vuonna 2023 pyrimme kasvattamaan Food Data Finland -hankkeen tunnettuutta ja saada sitä kautta lisää jäseniä verkostoomme. Tämän saavuttaaksemme kokeilimme rohkeasti erilaisia tapoja viestiä, verkostoitua ja kohdata toimijoita.

19.4. järjestimme päätapahtumamme Food Data Summitin Pikku-Finlandiassa, minne kutsuimme toimijoita koko ruokaketjusta. Paikan päällä ja linjojen päässä oli lähes 600 osallistujaa kuulemassa siitä, kuinka ruokaketjun kyky hallita ja hyödyntää dataa ketjun toimijoiden välillä on nousemassa merkittäväksi kysymykseksi. Tapahtuma korosti datayhteistyön merkitystä ja tarpeellisuutta ketjun kilpailukyvyn varmistamiseksi.  

Lisäksi olimme kertomassa hankkeestamme ja siihen liittyvistä tärkeistä teemoista Elintarvikepäivillä, KoneAgria-messuilla, Siipikarjaliiton Siipiristeilyllä, Kalatalouden innovaatiopäivillä sekä Business Finlandin tapahtumissa. Kirjoitimme artikkeleita ruoka-alan lehtiin, kuten Kehittyvä Elintarvike- sekä Elintarvike ja Terveys -lehtiin.  

Food Data Finland -kasvumoottorihankkeessa oli vuoden loppuun mennessä mukana 30 organisaatiota. Yritykset edustavat ruokaketjua laajasti alkutuotannosta pakkausteollisuuteen, järjestelmätoimittajista kauppaan. Yritykset liittyivät mukaan eri syistä: osa haluaa osallistua projekteihin, osa haluaa saada tietoa kansainvälisestä kehityksestä, osa tulevista vaatimuksista jne. Vuoden 2024 tavoitteenamme on laajentaa jäsenverkostoa edelleen – erityisesti elintarviketeollisuuden ja alkutuotannon toimijoilla.

Kehitysprojektien kautta konkretiaa

Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on tuoda konkretiaa toimialan datanhallinnan kehitystyöhön tekemällä yhteisiä projekteja. Vuonna 2023 valmistui kaksi kehitysprojektia ja kolmas käynnistettiin.

 • Ruoan vastuullisuuden tietomalli
  Hankkeen ensimmäinen projekti, vuonna 2022 aloitettu Ruoan vastuullisuuden tietomalli saatiin päätökseen maaliskuussa 2023. Projektissa syntyi ehdotus, millaista vastuullisuuteen liittyvää dataa ketjussa voitaisiin kerätä ja missä muodossa sitä voitaisiin jakaa. Tuotokset, käyttöopas, tietomalli ja markkinapotentiaalin laskelmapohja, toimivat ruokaketjun yrityksille työvälineenä muutosten viemiseksi käytäntöön. Nämä materiaalit ovat avoimia kaikille, ja ne löytyvät kehitysprojektin esittelysivulta.
   
 • GS1 2D-koodin käyttöönoton määrittelyvaihe
  GS1 Finland toteutti kehitysprojektin, jossa kartoitettiin päivittäistavarakaupan yritysten edellytykset ja valmius GS1 2D-koodin käyttöönottoon. Lisäksi projektissa laadittiin alustava projektisuunnitelma toimialan GS1 2D-koodin käyttöönotolle. Ehdotuksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa GS1 2D-koodi otettaisiin käyttöön kuluttajaviestinnässä. Muiden tietojen, kuten erä- ja päiväystietojen sisällyttäminen koodiin aiheuttaa yrityksille isompia prosessi- ja järjestelmämuutoksia, joten niiden käyttöönotto tulisi vasta seuraavassa vaiheessa. Määritysvaihe valmistui kesäkuussa 2023.
   
 • GS1 2D-koodin kuluttajaviestinnän tietomalli
  Syyskuussa 2023 käynnistyneessä GS1 2D-koodin kuluttajaviestinnän kehitysprojektissa GS1 laatii yhdessä elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan yritysten kanssa mallin, miten GS1 2D-koodia voitaisiin hyödyntää viestittäessä tuotteista kuluttajille ja helpottaa näin kuluttajien tiedonsaantia. Tammikuussa 2024 valmistuvan projektin tuotoksena syntyy käyttöopas GS1 2D-koodin ja GS1 Digital Link -tietosisältöstandardin hyödyntämiseksi digitaalisessa kuluttajaviestinnässä.

Vuonna 2023 saimme myös jäsenverkostostamme ensimmäisen projektiaihion: Infine Oy esitteli projektiehdotuksen, joka jatkojalostaa Ruoan vastuullisuuden tietomallin projektin tuotoksia. Projektissa aiotaan rakentaa teknologista kyvykkyyttä vertailla vastuullisuustietoja ja yhdenmukaistaa vastuullisuusraportointia.

Projektivalmistelijaroolinsa mukaisesti GS1 työstää jo seuraavien kehitysprojektien aihioita eteenpäin ja toivottavasti pian alkuvuodesta meillä on iloista kerrottavaa uusien projektien käynnistymisestä. Lisäksi kannustamme jäsenverkoston toimijoita toteuttamaan yhteisiä projekteja esimerkiksi lainsäädännön vaateisiin vastaamiseksi.

Tapahtumia jäsenverkostolle

Järjestimme jäsenverkostolle tapahtumia, jotka tarjosivat jäsenille mahdollisuuden saada tietoa ajankohtaisista teemoista ja verkostoitua muiden yritysten kanssa. Kutsuimme verkoston Ruoan vastuullisuuden tietomallin julkistustilaisuuteen sekä metsäkatoasetusta ja alkuperätietoja käsitelleeseen tilaisuuteen. Seuraava jäsenillemme tarkoitettu tilaisuus pidetään tammikuun lopussa, ja se käsittelee GS1 2D-koodien käyttöönottoa kuluttajaviestinnässä.

Liity mukaan!

Pysy ruokaketjun datakehityksessä mukana liittymällä jäsenverkostoomme! Vuonna 2024 keskitymme erityisesti tulevan lainsäädännön datavaatimuksiin.

Satu Hulkkonen
Satu Hulkkonen
Program Manager

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä