• Food Data Finland -hanke

Infine on saanut rahoituksen ruoan vastuullisuustiedon vertailtavuutta edistävälle kehitysprojektille

Infinelle on myönnetty Business Finlandin rahoitus elintarvikealan vastuullisuustietopalvelun kehittämiseksi kansainvälisille markkinoille. Yrityksen Food Data Finland -kasvumoottorihankkeessa toteuttama kehitysprojekti tähtää vastuullisuustiedon vertailukelpoisuuden parantamiseen ja yrityksen vastuullisuusohjelmiston kansainvälistymiseen.
  • 07.03.2024

Infine on tuotevastuun ja liiketoiminnan vastuullisuuden tiedolla johtamisen ohjelmistotalo. Yritys on käynnistänyt kehitysprojektin, jossa kehitetään elintarviketuotteiden vastuullisuuskriteereitä ja niihin liittyvää teknologiaa. Projekti täydentää Food Data Finland -kasvumoottorihankkeessa laadittua ruoan vastuullisuuden tietomallia kehittämällä vastuullisuustietojen vertailukriteerejä sekä ottamalla mukaan uusia ja kansainvälisiä määrityksiä.

– Ruoan vastuullisuuden tietomallin kehitysprojektissa laadittiin ruokaketjun eri toimijoiden yhteinen määritys siitä, millaista vastuullisuuteen liittyvää dataa ja missä muodossa sitä ketjussa voitaisiin kerätä ja jakaa. Meidän kehitysprojektimme keskittyy vastuullisuusdatan sisältöön ja pyrkii tekemään siitä vertailukelpoista ja luotettavaa sekä yhteismitallista muiden tuotehallinnoinnin näkökulmien, erityisesti myynnin, markkinoinnin ja riskienhallinnan kanssa, Infinen toimitusjohtaja Tiina Saukko sanoo.

Kehitysprojektin tulokset vaikuttavat Infine Sustainability Data Service -ohjelmiston vastuullisuuskriteereihin. Ohjelmisto toimii Suomessa jo automaattisesti ruokatuotteiden osalta, ja nyt yritys tähtää sen laajentamiseen kansainvälisille markkinoille.

– Tämä kehitysaskel tarvitaan toisaalta Infinen kansainvälistymisen nopeuttamiseksi, mutta myös koko ruokaketjun vastuullisuusdatan käsittelyn kehittämiseksi vastaamaan yritysten ja kuluttajien kasvavaa tarvetta ymmärtää tuotteiden todellinen vastuullisuus. Keskitymme tuotteiden vastuullisuuden määrittämiseen olemassaolevasta tuotetiedosta automaattisesti, Tiina Saukko kertoo.

 

Tutkimus vastuullisuuskriteereistä

Osana projektia Infine teettää tutkimusta vastuullisuuskriteereiden puolueettoman määrittämisen taustalle. Infine toimii projektissa tutkimusyhteistyössä esim. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. 

Infine aloittaa työskentelyn tekemällä tuotevastuullisuuteen ja sen metriikkaan keskittyvät haastattelut Food Data Finland -hankkeen jäsenverkoston yrityksille, jotka haluavat osallistua elintarvikkeiden vastuullisuuskriteerien kehittämiseen. Haastattelujen avulla projektityö ohjautuu yritysten tarpeista käsin.

Haastattelun kysymykset liittyvät erityisesti:

  • tuotetietoon ja siihen sisältyvään vastuullisuustietoon sekä sen kriteereihin
  • liiketoiminnan vastuullisuustietoon ja vastuullisuuden johtamiseen
  • GS1 Synkan käyttöön ja vastuullisuustiedon kuljettamiseen arvoketjussa
  • Edellämainittujen osalta puutteisiin, tarpeisiin, toiveisiin ja kriittisten alueiden ymmärtämiseen

Haastattelut toteutetaan ensisijaisesti 15.3.2024 mennessä. Jos haluat osallistua maksimissaan tunnin mittaiseen haastatteluun, ole yhteydessä projektin yritysyhteistyöstä vastaavaan Irene Lehtoon, irene@infine.fi.

 

Lisätietoja

Tiina Saukko
CEO, Founder
Infine Oy
p. 040 509 5909
tiina@infine.fi

Merli Juustila
Chief Communications officer, researcher
Infine Oy
p. 050 346 3139
merli@infine.fi

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä