GS1 2D-koodin kuluttajaviestinnän tietomalli

GS1 laatii yhdessä elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan yritysten kanssa mallin, miten 2D-viivakoodia voidaan hyödyntää viestittäessä tuotteista kuluttajille ja helpottaa näin kuluttajien tiedonsaantia. Kuluttajaviestinnän tietomalli on ensimmäinen askel uuden kansainvälisen GS1 2D-koodin käyttöönottamiseksi Suomen markkinoilla.

GS1 on koonnut elintarviketeollisuuden ja kaupan edustajista yhteistyöryhmän, joka laatii yhdessä alalle ehdotuksen, miten uuden kaksiulotteisen viivakoodin, GS1 2D-koodin avulla kuluttajille voidaan tarjota entistä kattavammin tietoa tuotteista. Ehdotus kuvaa, miten ala voisi rakenteeltaan yhdenmukaistaa uuden viivakoodin takaa löytyvää tietoa. Yhdenmukainen rakenne helpottaisi kuluttajia löytämään tuotetietoa ja auttaisi vertailemaan tuotteita paremmin keskenään.

GS1 2D-koodin kuluttajaviestinnän tietomalli on ensimmäinen askel koodin käyttöönottoon. Muiden tietojen, kuten erä- ja päiväystietojen sisällyttäminen koodiin aiheuttaa yrityksille isompia prosessi- ja järjestelmämuutoksia, joten niiden käyttöönotto tulisi vasta seuraavassa vaiheessa. Vaiheittainen etenemisehdotus perustuu GS1:n tekemään GS1 2D-koodin käyttöönoton määrittelyyn, jossa kartoitettiin päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden valmiuksia ja edellytyksiä GS1 2D-koodin käyttöönottoon. Haastatteluihin osallistui useita alan yrityksiä markkinajohtajista pieniin tuotevalmistajiin. Selvitys valmistui kesäkuussa 2023.

 

Projektin tehtävä ja tavoitteet:

Tavoitteena on määrittää yhteinen tietomalli GS1 2D-koodin ja GS1 Digital Link -tietosisältöstandardin hyödyntämisestä digitaalisessa kuluttajaviestinnässä. Työ pohjautuu globaalien edelläkävijäverrokkien ratkaisumalleihin, ja siinä huomioidaan myös tulevat lainsäädännön velvoitteet. Projekti ja sen tuotoksena syntyvä käyttöopas kohdistuvat ensi vaiheessa päivittäistavaroihin ja pakkauksiin.​ Projektin julkisten tuotosten avulla alan yritysten on sujuvaa siirtyä pilotoimaan kuluttajaviestinnässä omien tavoitteidensa mukaisia käyttötapauksia.

Projektiorganisaatio:

Projektin johto: GS1 Finland Oy

Asiantuntijaorganisaatiot: Apetit, Atria, Fazer, HKScan, Kesko, MTech, SOK ja Valio.

Projektin aikataulu:

1.9.2023–15.1.2024

Miltä viivakoodin tulevaisuus näyttää?

Voiko yhtä koodia käyttää jatkossa palvelemaan sekä kaupan arvoketjua että kuluttajia?

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Lauraan.

Laura Juntunen, GS1 Finland
Laura Juntunen
Chief Growth Officer
+358 50 388 3457Soita
Ota yhteyttä