GS1 2D-koodin hyödyntäminen kuluttajaviestinnässä

GS1 laati yhdessä elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan yritysten kanssa mallin, miten 2D-viivakoodia voidaan hyödyntää viestittäessä tuotteista kuluttajille ja helpottaa näin kuluttajien tiedonsaantia. GS1 2D-koodin hyödyntäminen kuluttajaviestinnässä voisi olla ensimmäinen askel uuden kansainvälisen GS1 2D-koodin käyttöönottamiseksi Suomen markkinoilla.

GS1 kokosi syyskuussa 2023 elintarviketeollisuuden ja kaupan edustajista yhteistyöryhmän, joka laati yhdessä alalle mallin, miten uuden kaksiulotteisen viivakoodin, GS1 2D-koodin avulla kuluttajille voidaan tarjota entistä kattavammin tietoa tuotteista.

GS1 2D-koodin hyödyntäminen kuluttajaviestinnässä voisi olla ensimmäinen askel koodin käyttöönottoon. Muiden tietojen, kuten erä- ja päiväystietojen sisällyttäminen koodiin aiheuttaa yrityksille isompia prosessi- ja järjestelmämuutoksia, joten niiden käyttöönotto tulisi vasta seuraavassa vaiheessa. Vaiheittainen etenemisehdotus perustuu GS1:n tekemään GS1 2D-koodin käyttöönoton määrittelyyn, jossa kartoitettiin päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden valmiuksia ja edellytyksiä GS1 2D-koodin käyttöönottoon. Haastatteluihin osallistui useita alan yrityksiä markkinajohtajista pieniin tuotevalmistajiin. Selvitys valmistui kesäkuussa 2023.
 

Julkaisut:

Käyttöopas: GS1 2D-koodin hyödyntäminen kuluttajaviestinnässä >

Käyttöoppaan tiivistelmä >

 

Projektin tehtävä ja tavoitteet:

Projektin tavoitteena oli määrittää yhteinen malli GS1 2D-koodin ja GS1 Digital Link  -tietosisältöstandardin hyödyntämisestä digitaalisessa kuluttajaviestinnässä. Työ pohjautui globaalien edelläkävijäverrokkien ratkaisumalleihin. Projektin tuotoksena syntyi toimialalle digitaalinen opas GS1 2D-koodin ja GS1 Digital Linkin tulevaisuuden pilottien ja käyttöönoton tukemiseksi yrityksissä.
 

Projektiorganisaatio:

Projektin johto: GS1 Finland Oy

Asiantuntijaorganisaatiot: Apetit, Atria, Fazer, HKScan, Kesko, MTech, SOK ja Valio.

Projektin aikataulu:

1.9.2023–15.1.2024

Miltä viivakoodin tulevaisuus näyttää?

Voiko yhtä koodia käyttää jatkossa palvelemaan sekä kaupan arvoketjua että kuluttajia?

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Lauraan.

Laura Juntunen, GS1 Finland
Laura Juntunen
Chief Growth Officer
+358 50 388 3457Soita
Ota yhteyttä