• Food Data Finland -hanke

Infine: Saimme hienosti tukea projektiaihiomme työstöön

Food Data Finland tuo konkretiaa ruokaketjun datayhteistyöhön yhdessä toteutettavien kehitysprojektien kautta. Samalla hanke linkittää ruokaketjun yksittäiset datakehitysprojektit toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi, hyödyttäen koko ruokaketjua. Syyskuussa kasvumoottorihankkeen johtoryhmän arvioitavaksi tuotiin ensimmäinen jäsenverkostosta tullut projektiaihio, jonka esitteli Infinen COO Jyri Partanen.
  • Satu Hulkkonen
  • 02.10.2023

Jyri, kertoisitko ensin mitä Infine Oy tekee?

Uskomme, että yrityksillä tulee olemaan merkittävin rooli kestävien arvojen ja toimintatapojen edistäjinä yhteiskunnassa, mutta vastuullisuuden on perustuttava aidosti vaikuttaville teoille. Me teemme tuotetiedosta vastuullisuustietoa tutkimalla vastuullisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja kansainvälisesti. Otamme siis kaikkea vastuullisuuden arviointiin liittyvää tietoa ja puristamme tuon tiedon vastuullisuuskoneemme sisään säännöiksi jotka luovat tuotearviointeja.

Mikä on projektiaihionne tavoite?

Tavoitteemme on luoda reaaliaikainen ja kontekstiherkkä tapa mitata tuotteiden ja yritysten vastuullisuutta. Vastuullisuus elää ajassa ja vaatii ymmärrystä koko yhteiskunnan suhtautumisesta vastuullisuuteen. Infinen vastuullisuusarviointi perustuisi suhteellisen vastuullisuuden malliin, jossa tuotetta tarkasteltaisiin kuluttajatarpeiden valossa verraten kulloisenakin hetkenä muuhun kuluttajalle saavutettavissa olevaan tuotetarjontaan. Ruoan vastuullisuuden osalta se tarkoittaa tuoteattribuuttien kokoamista yhteen, rikastamista muista tietolähteistä tulevilla tietosisällöillä ja normittamista käyttäen Infinen tiedeyhteisön (vastuullisuuspaneeli) näkemyksistä koostettua säännöstöä. Tämä on kehitysprojektin kehitystyön ytimessä.

Millaisena koet Food Data Finlandin ja sen jäsenverkoston hyödyt?

Olen saanut tiimini kanssa valtavaa hyötyä kehitystyöllemme toimiessamme osana Food Data Finlandin verkostoa. Olemme pieni ja ketterä teknologian kehittäjä suurten ruokaketjun jäsenten joukossa. Kasvumoottorihanke edustaa meille suurta haastetta ja mahdollisuutta toimittaa erittäin kriittistä tuotetietoa ruokaketjun jäsenille ennennäkemättömällä tavalla ja tarkkuudella.

Millaista apua sait hankkeen koordinaattorilta projektiaihion suunnittelussa ja työstössä?

Olen ollut henkilökohtaisesti otettu ja erityisen ilahtunut siitä miten kannustavasti ja yhteistyössä projektiaihiota ja yhteistyöverkostoa on rakennettu yhdessä GS1:n kanssa. Pyrimme yhteistyössä löytämään eri tapoja hyödyttää verkoston jäseniä ja koko Suomen ruokaketjua.

 

Projektiaihio on nyt siirtynyt johtoryhmäesityksen jälkeen Business Finlandin käsittelyprosessiin, joten mahdollisesta jatkosta kuulemme myöhemmin!

Satu Hulkkonen
Satu Hulkkonen
Program Manager

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä