Kehitysprojektit edistävät ruokaketjun digitalisaatiota ja innovaatioita 

Food Data Finland linkittää ruokaketjun yksittäiset kehitysprojektit toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi. Hankkeen sateenvarjon alle on tarkoitus lisätä vuosittain vähintään 1–2 uutta kehitysprojektia, joilla koko toimialan kilpailukyky ja vientipotentiaali kasvavat.

GS1 2D-koodin käyttöonoton määrittelyvaihe

GS1 Finland toteuttaa kehitysprojektin, jossa kartoitetaan päivittäistavarakaupan yritysten edellytykset ja valmius GS1 2D-koodin käyttöönottoon.

Ruoan vastuullisuuden tietomalli

Ensimmäisenä Food Data Finlandin kehitysprojektina GS1 koostaa yhdessä ruokaketjun toimijoiden kanssa Suomen ruoan vastuullisuuden tietomallin.

Ota yhteyttä