GS1 2D-koodin käyttöönoton määrittelyvaihe

GS1 Finland toteutti kehitysprojektin, jossa kartoitettiin päivittäistavarakaupan yritysten edellytykset ja valmius GS1 2D-koodin käyttöönottoon. Lisäksi projektissa laadittiin alustava projektisuunnitelma toimialan GS1 2D-koodin käyttöönotolle. Määritysvaihe valmistui kesäkuussa 2023.

Mikä on GS1 2D-koodi?

GS1 2D-koodit ovat pakkauksessa olevia kaksiulotteisia symboleja, jotka sisältävät enemmän tietoa, kuin perinteinen EAN-viivakoodi. GS1 2D-koodi toimii tiedonvälittäjänä koko toimitusketjussa ja voidaan tulevaisuudessa skannata kassapisteellä. Koodin laajemman tietosisällön, kuten päiväystiedon ja eränumeron, avulla teollisuus ja kauppa voivat kehittää esimerkiksi hävikin- ja varastonhallintaa. 

Samalla GS1 2D-koodi mullistaa päivittäistavarakaupan kuluttajaviestinnän. GS1 2D-koodi voidaan skannata älypuhelimella, kuten tavallinen QR-koodi, jolloin se vie kuluttajan suoraan tuotteen tietoihin verkossa. Verkossa viestinnän mahdollisuuksien määrä kuluttajille on yhtä rajaton, kuin tuotevalmistajan mielikuvitus!

Miksi juuri GS1 2D-koodi?

GS1 2D-koodi perustuu GS1:n avoimeen globaaliin standardiin. Sen ytimessä on maailmanlaajuisesti käytössä oleva GTIN-tuotetunnus, joka on kaikissa päivittäistavarakaupan tuotteissa jo olemassa.

Kun yritykset ottavat käyttöönsä GS1 2D-koodit, ne varmistavat että:

  • koodi toimii maailmanlaajuisesti
  • koodi toimii jatkossa myös kassapisteillä
  • koodi linkittyy yrityksen omaan domainiin eli verkkotunnukseen
  • koodin käyttö ei sido tietyn palveluntuottajan järjestelmiin.

Kehitysprojektin tehtävät

Ruoan vastuullisuuden tietomallin kehitysprojektista ja toimialalta yleisesti on noussut tahto siirtyä GS1 2D-koodin käyttöön.​ Lisäksi maailmalta ja lainsäädännöstä tuleva paine GS1 2D-koodin käyttöönottamiseksi kasvaa ja ja Suomen päivittäistavaramarkkinan on tärkeää valmistautua siihen hyvissä ajoin.​ Siksi GS1 Finland kartoitti teollisuuden ja kaupan valmiuksia siirtyä GS1 2D-koodin käyttöön.​ Kartoituksen pohjalta laadittiin alustava projektisuunnitelma toimialan GS1 2D-koodin käyttöönotolle.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Jenniin.

Ota yhteyttä