Ruoan vastuullisuuden tietomalli

GS1 Finland toteuttaa alan toimijoiden kanssa kehitysprojektin, jossa laaditaan ruokaketjun yhteinen tietomalli vastuullisuustietojen välittämiseksi. Lopputuloksena syntyy alan yhteinen määritys siitä, millaista vastuullisuuteen liittyvää dataa ja missä muodossa sitä ketjussa kerätään ja jaetaan. Lisäksi projektissa laaditaan koko toimialalle tiekartta, miten ruoan vastuullisuuden tietomallin käyttöön siirryttäisiin. Sen tarkoitus on toimia ruokaketjun yrityksille työvälineenä muutosten viemiseksi käytäntöön. Kehitysprojekti valmistuu maaliskuussa 2023.

Alkutuotannon, teollisuuden ja kaupan yhteistyötä

Kehitysprojektissa huomioidaan ruokaketjun eri toimijoiden näkemykset. Haastattelujen ja työpajojen avulla määritetään ja valitaan yhdessä ne tuotteiden vastuullisuustiedot, jotka helpottavat kuluttajien ostopäätöksiä sekä hyödyttävät yritysten liiketoimintaa. Tehtävänä on löytää vastuullisuusnäkökulmia, joista on kehitettävissä Suomelle kansainvälistä kilpailukykyä. Kehitysprojektissa on mukana edustajat Food Data Finlandin perustajayrityksistä sekä erityisasiantuntijoita.

Tehtävä ja tavoitteet

  • laatia ruoan vastuullisuusdatan tietomalli, joka perustuu selkeisiin yhdessä määriteltyihin käsitteisiin
  • valita tietomalliin vastuullisuustiedot, jotka auttavat kuluttajaa valinnoissa, hyödyttävät yritysten liiketoimintaa ja tuovat ruokaketjulle kansainvälistä kilpailukykyä
  • luoda tiekartta, konkreettinen ehdotus, miten tietomallin käyttöön toimialalla siirryttäisiin.

Käyttöönoton hyödyt

  • Suomen ruokaketjun kansainvälinen kilpailukyky kasvaa, kun tuotteiden vastuullisuustiedot ovat todennettavissa ja jäljitettävissä yhdenmukaisen datan avulla.
  • Yritykset voivat hyödyntää ketjun tietoa ruoan vastuullisuudesta omassa toiminnassaan, kehittää kuluttajalähtöisempää valikoimaa sekä varautua kiristyviin lainsäädännön vaatimuksiin.
  • Kuluttajat pääsevät tekemään vastuullisuuteen pohjautuvia valintoja ja vertailuja tuotteiden ja tuoteryhmien välillä.

Projektiorganisaatio

Projektin johto:
GS1 Finland

Kumppanit:
Vere Design Oy
Brave Alliance Oy

Yritysten ja sidosryhmien ydinosallistujaryhmä:

Kauppa
Kesko Oyj
SOK
PTY

Teollisuus
Apetit Oyj
Atria Suomi Oy
Fazer
HKScan Oyj
Valio Oy
ETL

Alkutuotanto
Bisnes+
MTK

Ohjausryhmä:
Food Data Finland -hankkeen johtoryhmä

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Anuun.

Anu Lahdenperä
Anu Lahdenperä
Key Account Manager
+358 50 402 3546Soita
Ota yhteyttä