Ruoan vastuullisuuden tietomalli

GS1 koosti ruokaketjun toimijoiden kanssa Suomen ruoan vastuullisuuden tietomallin. Food Data Finland -kasvumoottorihankkeeseen kuuluvassa kehitysprojektissa syntyi ehdotus, miten ruoan vastuullisuuteen liittyvä data voisi liikkua alkutuotannosta teollisuuteen, kauppaan ja aina kuluttajille saakka.

GS1 käynnisti syyskuussa 2022 kehitysprojektin Ruoan vastuullisuuden tietomalli. Maaliskuussa 2023 valmistuneen projektin lopputuloksena syntyi GS1:n ehdotus siitä, millaista vastuullisuuteen liittyvää dataa voitaisiin kerätä ja missä muodossa sitä voitaisiin ketjussa jakaa. Lisäksi projektissa laadittiin toimialalle ehdotus tiekartasta, miten ruoan vastuullisuuden tietomallin käyttöön voitaisiin siirtyä. Sen tarkoitus on toimia ruokaketjun yrityksille työvälineenä muutosten viemiseksi käytäntöön.

GS1:n ehdotus tietomallista pohjautuu GS1-standardien hyödyntämiseen. Mallin laatimiseksi ja tarpeiden kartoittamiseksi GS1 kävi keskusteluja alan eri toimijoiden ja yritysten kanssa. Tietomallin lähtökohdaksi otetiin vahvasti kuluttajanäkökulma eli kuluttajan ostoprosessiin liittyvät tiedon tarpeet ja toiveet.

Kehitysprojektissa huomioitiin ruokaketjun eri toimijoiden näkemyksiä. Haastattelujen ja työpajojen avulla malliin määritettiin ja valittiin yhdessä tuotteiden vastuullisuustietoja, jotka helpottaisivat kuluttajien ostopäätöksiä sekä hyödyttäisivät yritysten liiketoimintaa. Tehtävänä oli löytää vastuullisuusnäkökulmia, joista olisi kehitettävissä Suomelle kansainvälistä kilpailukykyä.

Julkaisut

Käyttöopas >

Käyttöoppaassa kerrotaan, mistä ruoan vastuullisuuden tietomalli koostuu, ja mitä ruokaketjun yrityksissä tulisi tehdä yhteistyön toteuttamiseksi.

LIITE 1: Tietomalli >

Liitteessä 1 on kuvattu ruoan vastuullisuustietomallin tarkemmat sisällöt.

LIITE 2: Markkinapotentiaalin laskelmapohja >

Liitteen 2 markkinapotentiaalin laskelmapohja antaa yleiskuvan, mitä tietoja vastuullisen tuotteen markkinapotentiaalin laskelmassa voidaan käyttää.

Käyttöoppaan tiivistelmä >

Summary in English >

Projektin tehtävä ja tavoitteet

  • laatia ehdotus ruoan vastuullisuusdatan tietomallista, joka perustuu selkeisiin käsitteisiin
  • valita tietomalliin vastuullisuustietoja, jotka auttavat kuluttajaa valinnoissa, hyödyttävät yritysten liiketoimintaa ja tuovat ruokaketjulle kansainvälistä kilpailukykyä
  • luoda tiekartta, konkreettinen ehdotus, miten tietomallin käyttöön toimialalla voitaisiin siirtyä.

Projektiorganisaatio

Projektin johto:
GS1 Finland

Kumppanit:
Vere Design Oy
Brave Alliance Oy

Asiantuntijaorganisaatiot:
Apetit Oyj, Atria Suomi Oy, Bisnes+, ETL, Fazer, HKScan Oyj, Kesko Oyj, MTK, SOK, PTY, Valio Oy

Ohjausryhmä:
Food Data Finland -hankkeen johtoryhmä

Vastuullisuustietomallin käyttöönoton hyödyt

  • Suomen ruokaketjun kansainvälinen kilpailukyky kasvaa, kun tuotteiden vastuullisuustiedot ovat todennettavissa ja jäljitettävissä yhdenmukaisen datan avulla.
  • Yritykset voivat hyödyntää ketjun tietoa ruoan vastuullisuudesta omassa toiminnassaan, kehittää kuluttajalähtöisempää valikoimaa sekä varautua kiristyviin lainsäädännön vaatimuksiin.
  • Kuluttajat pääsevät tekemään vastuullisuuteen pohjautuvia valintoja ja vertailuja tuotteiden ja tuoteryhmien välillä.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Anuun.

Anu Lahdenperä
Anu Lahdenperä
Chief Growth Officer, Product Data
+358 50 402 3546Soita
Ota yhteyttä