• Metsäkatoasetus ruokaketjussa

Metsäkatoasetus ruokaketjussa – mitä kehitysprojektille kuuluu?

GS1 Finland toteuttaa yhdessä Suomen elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan toimijoiden kanssa kehitysprojektia, joka pyrkii käytännön tasolla ratkomaan EU:n metsäkatoasetuksen ruokaketjulle asettamia uusia tietovaateita. Projektipäällikkönä toimiva GS1:n Miia Salonen kertoo, mitä kehitysprojektille kuuluu nyt.
  • Miia Salonen
  • 30.04.2024

Hei Miia, kerrotko alkuun, miten kehitysprojekti kokonaisuutena etenee?

Olemme jakaneet projektin viiteen vaiheeseen. Maaliskuussa aloitimme tuotteiden perustietojen tietomallin määritystyöllä, ja meillä oli aiheesta projektin ensimmäinen yhteinen työpajapäivä. Nyt huhtikuussa olemme järjestäneet yrityskohtaisia työpajoja, joissa selvitämme yritysten kyvykkyyksiä kerätä, tuottaa ja välittää metsäkatoasetuksen edellyttämiä tietoja. Pian olemme keskustelleet kaikkien projektin asiantuntijayritysten kanssa, minkä jälkeen koostamme havainnot yhteen.

Kesäkuussa käynnistyy projektin neljäs vaihe. Silloin meillä on toinen yhteinen työpaja, jossa ryhdymme yrityskohtaisten havaintojen perusteella laatimaan toimialalle yhteistä ratkaisuehdotusta metsäkatoasetuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Heinä-elokuussa kuvaamme tarvittavat prosessi- ja järjestelmämuutokset sekä hyödynnettävät standardit, ja teemme ohjeet niiden käyttöönottoon. Projektin tuotokset julkaistaan syyskuussa.

Tuotteiden perustietojen tietomallia on siis jo rakennettu. Kerrotko siitä lisää?

Tuotteiden perustietojen kannalta tilannetta voisi sanoa jopa helpoksi, sillä olemme tunnistaneet voivamme hyödyntää jo nyt kaupan ja elintarviketeollisuuden välillä kulkevia tuotetietoja. GS1:n GDSN-tuotetietostandardissa sekä GS1 Synkka -tuotetietopalvelussa, joka standardia hyödyntää, on jo pitkälti rakenne jo valmiina. Joitain tarkennuksia tuotetietostandardiin on silti tulossa ja kerromme tästä kokonaisuudesta tarkemmin, kun projektin tuotokset valmistuvat.

Onko tietovaatimuksissa tunnistettu tähän mennessä joitain haasteita?

Kyllä. Asetukseen ja sen tulkintaan liittyy vielä avoimia asioita, ja niitä pyrimme ratkomaan yhdessä viranomaisten kanssa. Myös tuotteiden eräkohtaisten tietojen suhteen on paljon kysymyksiä alkaen ihan siitä, mitä erällä missäkin ketjun vaiheessa tarkoitetaan. Olemme lisäksi tunnistaneet, että eräkohtaisten tietojen jakamiseksi toimijoiden välillä pitää kehittää uusia toimintamalleja. Kehitysprojektimme pyrkii ratkaisemaan näitä kysymyksiä.

Millaisia tuotoksia kehitysprojektista aikanaan syntyy?

Kokoamme toimialalle yhteisen ehdotuksen tietomallista ja toimintatavoista, joita hyödyntämällä yritys pystyy vastaamaan metsäkatoasetuksen edellyttämiin tietovaateisiin. Projektin tuotoksina siis syntyy asetuksen edellyttämien tietojen tietomalli, käyttöopas ja tietovirtakuvaus. Tarkoituksemme on laatia mahdollisimman skaalautuva ratkaisu sekä kaikenkokoisia yrityksiä, muita metsäkatoasetuksen alaisia tuoteryhmiä että tulevia lainsäädännön vaatimuksia ajatellen.

Metsäkatoasetuksen edellyttämien tietojen kulku ruokaketjussa

Kehitysprojektin pyrkii käytännön tasolla ratkomaan EU:n metsäkatoasetuksen ruokaketjulle asettamia uusia tietovaateita.

Miia Salonen, GS1
Miia Salonen
Development Manager

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä