Metsäkatoasetus haastaa alan toimijat ja toimintatavat

Metsien tilan heikkeneminen globaalilla tasolla on kiistaton uhka, joka edistää myös ilmastokriisiä. 29.6.2023 voimaan astunut metsäkatoasetus tarttuu tähän haasteeseen. Asetuksen siirtymäaika päättyy 30.12.2024 ja se valjastaa globaalit toimitusketjut todistamaan, etteivät ne ole aiheuttaneet metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä asetuksen alaisten tuotejoukkojen osalta.
  • 14.09.2023

Asetuksen tavoite on erinomainen: metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen estäminen. Tavoitteen toteuttaminen tulee vaatimaan alalta saumatonta yhteistyötä, avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja keskinäistä luottamusta. Tiedon on kuljettava raaka-aineen korjuuhetkeltä aina korjuupaikan tarkkojen geolokaatiotietojen tarkkuudella kauppaa käyville toimijoille asti. Käytännössä on pystyttävä todentamaan, että myymämme kahvi ja suklaa, puupohjaiset tuotteet eivät ole aiheuttaneet metsäkatoa raaka-aineen alkulähteillään. Asetuksessa, artiklassa 9, määritetyn tiedon on kuljettava läpi koko tuotantoketjun.

Merkittävimpiä muutoksia alan nykyisiin toimintatapoihin ovat:

  • Seurannan taso, kun käytännössä on pystyttävä todentamaan korjuuajan tarkkuudella, että asetuksessa määritetyt tuotejoukot eivät ole aiheuttaneet metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä.
  • Suuret kauppaa käyvät yritykset luetaan toimijoiksi, joilla on samat velvoitteet kuin toimitusketjun aiemmilla yrityksillä.
  • Tuotejoukon laajuus. Asetuksen kohteena oleva tuotejoukko määritetään tullinimikekohtaisesti.

Tuotejoukot joita asetus koskee ovat öljypalmu, soija, puu, nautakarja, kaakao, kahvi ja kumi. Asetus koskee myös näistä jalostettuja tuotteita, kuten suklaata, puisia huonekaluja, nahkaa, renkaita ja paperituotteita. Kannattaa huomioida, että osa tuotejoukoista on hyvin laajoja, kuten suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet (tullinimike 1806) sekä massa ja paperi (tullinimikkeet 47 ja 48).

Tullinimikkeet määrittävät, tuleeko tuotteelle pystyä osoittamaan ja 5 vuoden ajan säilyttämään metsäkatoasetuksen mukaiset tiedot, riskiarvio ja huolellisuusvelvoite (due diligence statement). Käytännössä metsäkatoasetus muuttaa esimerkiksi elintarvikeketjun jäljitettävyysvaateen yksi eteen – yksi taakse asetuksen kohteena olevan tuotejoukon osalta. Se tarkoittaa käytännössä eräkohtaista jäljitettävyyttä ja todistuksen siitä, että metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä ei ole aiheutunut aina raaka-aineen alkulähteelle asti ja naudassa läpi sen elinkaaren.

Miten tästä eteenpäin? Toimialan yhteiset valmiudet erätasoiseen läpinäkyvään tiedon kuljettamiseen tarvitaan 30.12.2024 mennessä. Näihin talkoisiin on lähdettävä kaikkien toimijoiden, jotka tunnistatte toimivanne asetuksen kohteena olevien tuotteiden kanssa. Yhteistyössä pystymme metsäkatoasetuksen velvoitteet hoitamaan ja kantamaan kortemme kekoon globaalin tason metsäkadon vastaisessa työssä.

 

Laura Ihanainen
Päivittäistavarakaupan kehityspäällikkö
Kesko

Aiheesta muualla blogeissa

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä