Metsäkatoasetuksen edellyttämien tietojen kulku ruokaketjussa

GS1 Finland on käynnistänyt yhdessä Suomen elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan toimijoiden kanssa kehitysprojektin, joka pyrkii käytännön tasolla ratkomaan EU:n metsäkatoasetuksen ruokaketjulle asettamia uusia tietovaateita. Yhteistyöllä haetaan kustannustehokasta ratkaisua, joka tukee Suomen ruokaketjun toimijoiden vastuullista toimintaa ja kilpailukykyä.

Metsäkatoasetuksen myötä ruokaketjun yritykset kohtaavat aivan uudenlaisia vaatimuksia tiedon keräämisessä ja jakamisessa. Tietoa tarvitaan tuotteen alkutuotannosta lähtien ja joissain tapauksissa jopa tuotantoerän tasolla. Kehitysprojekti vastaa alan kutsuun kehittämällä malleja, joilla tarvittavat tiedot saadaan kerättyä ja jaettua tehokkaasti ja rakenteeltaan yhdenmukaisesti tietoa tarvitsevien toimijoiden kesken.

Yhteisillä ratkaisuilla halutaan välttää yrityskohtaisten ja päällekkäisten järjestelmien kehittämisen ja ylläpidon kustannuksia. Projekti huomioi tiedonkulun skaalautumisen myös muita voimaantulevia lainsäädännön vaatimuksia ajatellen. Tämä parantaa toimijoiden valmiuksia vastata nopeasti muuttuvaan lainsäädäntöön.

Food Data Finland -hankkeen jäsenyritykset sekä projektin päätyttyä myös metsäkatoasetuksen vaikutuspiirissä olevien muiden toimialojen toimijat voivat vapaasti käyttää projektin tuotoksia omassa liiketoiminnassaan.


Projektin tehtävä ja tavoitteet

  • Projektissa tunnistetaan metsäkatoasetusta varten tarvittavat tiedot, joita toimijoiden alkutuotannosta kauppaan tulee pystyä keräämään, tuottamaan ja jakamaan.
  • Projektissa kuvataan prosesseihin, toimintamalleihin ja järjestelmiin tarvittavat muutokset ja arvioidaan niiden kustannusvaikutuksia.
  • Projektissa huomioidaan myös mallin skaalautuminen muihin tulossa oleviin lainsäädännön vaatimuksiin.
  • Projektin tuotoksina syntyy metsäkatoasetuksen edellyttämien tietojen tietomalli, käyttöopas ja tietovirtakuvaus.


Projektiorganisaatio

Projektin johto: GS1 Finland

Asiantuntijaorganisaatiot: Atria, Fazer, HKFoods, Kesko, Kespro, Meira Nova, SOK ja Valio

 

Projektin aikataulu

1.3.2024–30.8.2024

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Miiaan.

Miia Salonen, GS1
Miia Salonen
Development Manager
+358 50 413 5449Soita
Ota yhteyttä