• Food Data Finland -hanke

Food Data Finland tukee yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymistä

Food Data Finland -kasvumoottorihankkeen yksi tavoitteista on parantaa Suomen ruokaketjun kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Business Finlandin resurssit ja GS1:n laaja kansainvälinen verkosto tarjoavat arvokkaita työkaluja tähän tavoitteeseen. Datanhallinnan kehittäminen ei kuitenkaan tuo hyötyjä vain vientiin, vaan vahvistaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä myös kotimaisilla markkinoilla.
  • Satu Hulkkonen
  • 23.10.2023

Food Data Finland tähtää Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamiseen datayhteistyön avulla. Vaikka kansainvälistyminen ei olekaan kaikkien hankkeen jäsenten ensisijainen tavoite, sillä on silti laaja-alainen hyöty. On huomioitava, että kilpailu kotimaisillakin markkinoilla on käytännössä kansainvälistä.

Kehittämällä Suomen ruokaketjun datanhallintaa Food Data Finland pyrkii varmistamaan, että suomalaiset yritykset täyttävät tulevaisuudessakin lainsäädännön datavaatimukset, ja ovat siten ylipäätään mukana kansainvälisessä kilpailussa. Ja kun datanhallintaa kehitetään edelleen, voidaan paremmin vastata kuluttajien toiveisiin ja vaatimuksiin, mikä mahdollistaa yrityksille erilaisia kilpailuetuja niin kotimaassa kuin vientimarkkinoilla.

Business Finland tukee hanketta

Food Data Finland on osittain Business Finlandin rahoittama kasvumoottorihanke. Koska Business Finlandin tehtävänä on tukea suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja kasvua, ovat kansainvälisyys ja kansainvälistyminen olennainen osa myös Food Data Finlandia ja sen tavoitteita. Business Finland tarjoaa rahoitusta hankkeen tuotekehitys- ja tutkimusprojekteihin, jotka tähtäävät kansainväliseen kasvuun.

Food Data Finland tekee myös läheistä yhteistyötä Business Finlandin Food from Finland -ohjelman kanssa, joka tarjoaa verkostollemme kontakteja, näkyvyyttä ja vankkaa osaamista. Food from Finlandin ohjelman tavoitteena on Suomen ruokaviennin edistäminen, ja Food Data Finlandin fokus puolestaan ruokaketjun datanhallinnassa, minkä edistämisestä on myös ruokaviennille hyötyä. Food from Finlandia johtava Esa Wrang totesikin kevään Food Data Summitissa, että datan avulla voidaan osoittaa suomalaisten elintarvikkeiden erinomaisuus ja kertoa sen yhteistä tarinaa.

Oppeja kansainvälisiltä markkinoilta

Kaikkea ei tarvitse, eikä kannata Suomessa keksiä itse. Hankkeen koordinaattori GS1 Finland kuuluu kansainväliseen 116 maan GS1-verkostoon, josta se tuo hankkeen jäsenille esimerkkejä ja oppeja erilaisista digitaalisista ratkaisuista. Esimerkiksi Hollannissa tehdään aktiivista työtä alkutuotannon digikyvykkyyksien vahvistamiseksi, Norjassa GS1 2D-koodit ovat mahdollistaneet lihatuotteiden hävikin pienentämisen ja Australiassa on kehitetty mm. kasvisten digitaalista jäljitettävyyttä ja tiedonkulkua. GS1 kokoaa tarpeen mukaan tietoja ja tarjoaa niitä hankkeen jäsenten hyödynnettäviksi.

Tule mukaan kehittämään Suomen dataa hyödyntävää ruokaketjua!

Haluatko sinäkin mukaan kehittämään datanhallinnasta kilpailukykyä ja uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia? Liity mukaan Food Data Finlandin jäsenverkostoon!

Satu Hulkkonen
Satu Hulkkonen
Program Manager

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä