• Food Data Finland -hanke

Kysymyksiä ja vastauksia toimitusketjun datan standardeista

Food Data Finland -kasvumoottorihankkeen yksi olennainen osa on kansainvälisten tiedonsiirron standardien hyödyntäminen ruokaketjussa pellolta pöytään. Mitä nämä standardit ovat, mikä niiden hyöty on, ja miksi niiden suhteen kannattaa tehdä yhteistyötä? Ja mitä tämä kaikki tarkoittaa tietoteknisten järjestelmien näkökulmasta? Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia toimitusketjun datan standardeista.
  • Satu Hulkkonen
  • 14.06.2023

Mitä standardit ovat ja mikä on niiden hyöty datanhallinnan kehittämisessä?

Toimitusketjun datan standardit mahdollistavat toimijoiden välille yhteisen kielen, olipa sitten kyse esimerkiksi logistiikasta, vastuullisuudesta tai jäljitettävyydestä. Ne tekevät datasta rakenteeltaan yhdenmukaista, jolloin sitä voidaan halutessaan tunnistaa, kerätä ja jakaa eri toimijoiden välillä tehokkaasti. Lisäksi datan sisällöt ovat standardeja käytettäessä keskenään vertailukelpoisia ja koostettavissa yhteen, minkä ansiosta toimitusketjusta kerätyt tiedot ovat hyödynnettävissä ja rikastettavissa edelleen. 

Standardien avulla toimitusketjun tehokkuus paranee, jäljitettävyys helpottuu ja kuluttajille, asiakkaille ja viranomaisille voidaan tarjota tietoa helpommin, jos niin halutaan. Tämä helpottaa siis sekä yksittäisen toimijan että koko ketjun työtä.

Miksi ruokaketjun datanhallintaa kannattaa kehittää yhdessä?

Kukin toimija päättää itse datansa sisällöstä, mutta datan rakenteen kannattaa olla yhdenmukaista, ja se vaatii koko ketjun yhteistyötä. Muun muassa tulevat EU-vaatimukset tähtäävät datan jakamisen kehittämiseen, ja tietoa pitäisi pystyä välittämään tehokkaasti yrityksen sisällä, toimijoiden välillä, viranomaisille ja kuluttajille. Raportointivaatimukset kasvavat koko ketjussa, ja jos jokainen yritys tai jopa sen sisäinen funktio määrittää omat tapansa asioiden todentamiseksi tai kuvaamiseksi, tiedonkulku pysähtyy, tai tiedot eivät ole keskenään vertailtavissa. Ruokaketjuun syntyy tarpeettomia kustannuksia, kun jokainen toimija kehittää itse oman tapansa vastata toimintaympäristön tietovaatimuksiin.

Kun teemme yhdessä, datasta tulee yhteisen kielen avulla rakenteeltaan yhteensopivaa ja helposti liikuteltavaa. Lisäksi yhdessä tekemällä meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa tiedonvälityksen prosessiin ja jalostetun tuotetiedon määrityksiin.

Mitä tarkoittaa, että standardit ovat liiketoiminnan kieli?

Standardit tarjoavat toimijoiden välille yhteisen liiketoiminnan kielen ja kieliopin eli määritykset, millaista ja missä muodossa tiedon tulisi olla, jotta se on tehokkaasti liikuteltavissa toimijoiden välillä. Standardit eivät kuitenkaan ota kantaa, mitä niiden kielellä puhutaan, tai mitä tietoa halutaan mahdollisesti liikuttaa.

Onko toimitusketjun datan standardien käyttö toimijoille pakollista?

Datan standardien mukaisen kielen käyttäminen on toimijoille vapaaehtoista. Mutta kun kieltä käyttää, on sitouduttava sen yhdessä määriteltyihin sääntöihin. Vain silloin kieli toimii eli on eri toimijoiden välillä ymmärrettävää.

Standardien yhdenmukainen kieli on sitä tehokkaampaa, mitä useampi sitä käyttää. Siksi standardien mahdollisimman laaja käyttö on suositeltavaa.

Menetänkö omistukseni dataan, jos käytän toimitusketjun datan standardeja?

Toimitusketjun standardit edistävät datan jakamisen mahdollisuuksia, mutta itsessään ne eivät jaa dataa. Vaikka datasi on standardien mukaista, valitset itse, miten ja kenelle sitä jaat, vai jaatko lainkaan.

Huomioitavaa myös on, että avointen standardien käyttö ei sido sinua tietyn teknologian tai sovelluksen käyttöön. Sen sijaan voit edellyttää, että nykyinen tai tuleva järjestelmätoimittajasi hyödyntää toimitusketjun datan avoimia standardeja. Tämä mahdollistaa myös sen, että jatkossakaan et ole sidottu saman järjestelmätoimittajan tuotteisiin.

Satu Hulkkonen
Satu Hulkkonen
Program Manager

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä