• Food Data Finland -hanke

Kasvumoottori, yhteistyöverkosto ja innovaatioekosysteemi – mitä ne tarkoittavat?

Food Data Finland on yhteistyöverkosto ja kasvumoottorihanke, jonka tavoitteena on tuoda suomalaisen ruokaketjun toimijat yhteen ja kehittää yhdessä dataa hyödyntävää ruokaketjua. Mutta mitä kasvumoottori, yhteistyöverkosto ja innovaatioekosysteemi oikein tarkoittavat?
  • Satu Hulkkonen
  • 02.01.2023

Kasvumoottori on Business Finlandin rahoitusmekanismi, jolla tuetaan vientiliiketoiminnan kasvuun tähtääviä liiketoimintaverkostoja. Kasvumoottori pohjautuu aina siihen kuuluvien toimijoiden yhteiseen visioon ja suunnitelmaan. Sen tarkoituksena on aktivoida yrityksiä, tutkimusorganisaatioita, ratkaisukehittäjiä ja loppuasiakkaita verkostotoimintaan tavoitteenaan ratkoa yhteistä ongelmaa ja saavuttaa yhteinen päämäärä. Globaalissa kilpailussa yritykset tarvitsevat oman kilpailukykynsä lisäksi muiden kumppaneiden osaamista ketjun eri osista ja usein myös eri toimialoilta.

Innovaatioekosysteemit puolestaan muodostuvat muun muassa yritysten, tutkimuslaitosten, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden avoimesta, tiiviistä ja itseohjautuvasta yhteistyöstä. Tavoitteena niissäkin on ratkaista yhteisiä ongelmia ja tavoitella yhteisiä päämääriä. Ekosysteemiajattelun ajatuksena on, että kun tuodaan aiemmin omissa siiloissaan toimineet organisaatiot yhteen, jaetun tiedon määrä kasvaa ja uusien innovaatioiden ja toimintamallien syntyminen on todennäköisempää ja nopeampaa.

Yhteistyö- tai jäsenverkosto on esimerkki tällaisesta innovaatioekosysteemistä. Food Data Finlandin verkosto muodostuu kasvumoottorihankkeen jäsenistä. Sen toimijat voivat hakea Business Finlandilta avustusta tai lainaa erilaisiin projekteihin, kuten kehitysprojekteihin tai konseptien pilotointiin.

Ruokaketjussa, kuten monella muullakin toimialalla, verkostomainen toimintamalli on hieman tuntematon ja se vaatii uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja kaikkien osalta. Mitkä ovat verkoston onnistumisen edellytykset? Ensin haetaan jaettu ymmärrys jäsenverkoston merkityksestä ja mahdollisuuksista: Mikä on verkoston rooli ja mitä kaikkea sen avulla voidaan saavuttaa? Lisäksi täytyy tunnistaa yhteinen ongelma ja/tai kehitysmahdollisuus, ja määritellä tiekartan avulla, miten yhteisiä tavoitteita kohti mennään: Mitä tavoitellaan konkreettisesti? Toimijoiden odotetaan osallistuvan jäsenverkoston toimintaan aktiivisesti yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti, minkä vastineeksi he voivat odottaa konkreettista hyötyä toteutuvasta yhteistyöstä.

Satu Hulkkonen
Satu Hulkkonen
Program Manager

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä