• Food Data Finland -hanke

Ideasta projektiksi – Miten kasvumoottorihanke muuttuu konkreettiseksi?

Food Data Finland -hankkeen tavoitteena on tuoda ruokaketjuun kilpailukykyä datayhteistyön avulla. Data mahdollistaa uudenlaiset liiketoiminnat ja yhteisesti kehitetty datan kieli tuo tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi datan avulla varaudumme tuleviin EU-lainsäädännön vaatimuksiin. Kasvumoottorihankkeen tarkoitus on tuoda konkretiaa ruokaketjun datayhteistyöhön, ja konkretia syntyy kehitysprojektien kautta. Miten kehitysprojektit sitten syntyvät, kuka voi lähteä viemään niitä eteenpäin ja miten prosessi etenee?
  • Satu Hulkkonen
  • 23.03.2023

Olemme hankkeessa tunnistaneet 14 teemaa, joihin keskittymällä uskomme koko suomalaisen ruokaketjun kilpailukyvyn vahvistuvan. Tarkoitus on, että Food Data Finlandissa syntyy teemojen mukaisia yhteiskehitysprojekteja, ja kuka tahansa jäsenverkoston toimija voi lähteä niitä edistämään. Myös muita, hanketeemojen ulkopuolisia, Suomen dataa hyödyntävän ruokaketjun kehittämiseen tähtääviä yhteisprojekteja voi toteuttaa Food Data Finland -hankkeen alla. Edellytyksenä on, että projektien tavoitteet ovat linjassa hankkeen säännöstön ja tavoitteiden kanssa.

Food Data Finlandin tunnistetut kehitysteemat
Food Data Finlandin tunnistetut kehitysteemat

Neljä askelta ideasta Food Data Finlandin kehitysprojektiksi

1. Laadi alustava projektisuunnitelma

Tee projekti-ideastasi alustava projektisuunnitelma yksin tai yhteistyössä jäsenverkoston yritysten kanssa, jotka ovat sitoutuneita projektin toteuttamiseen. Projektisuunnitelman julkinen osa tulee kirjoittaa niin, että hankkeen koordinaattorit ja johtoryhmä voivat ottaa kantaa, soveltuuko kehitysprojekti osaksi Food Data Finland -kasvumoottorihanketta.

2. Keskustele suunnitelmasta koordinaattoreiden kanssa 

Käy alustava projektisuunnitelma läpi Food Data Finlandin koordinaattoreiden kanssa. Keskustelussa sovitaan, onko projekti-idea valmis vietäväksi johtoryhmään sellaisenaan, tai miten projektisuunnitelmaa vielä täydennetään. Lisäksi päätetään, esitelläänkö ja tarjotaanko kehitysprojektia jäsenverkostolle tai muille potentiaalisille projektikumppaneille.

3. Esittele projektisuunnitelma hankkeen johtoryhmälle

Alustavan projektisuunnitelman läpikäynnin ja mahdollisten täydennysten jälkeen sovitaan yhdessä sen viemisestä Food Data Finlandin johtoryhmän käsittelyyn. Johtoryhmä arvioi suunnitelmaa suhteessa kasvumoottorihankkeen tavoitteisiin ja ruokaketjun kokonaisvaltaisen kehittämisen tarpeisiin. Lisäksi johtoryhmä päättää, suositteleeko se projektin liittämistä osaksi Food Data Finland -hanketta. Johtoryhmän myönteisen suosituksen todennäköisyys kasvaa, kun projektisuunnitelmasta on tunnistettavissa ruokaketjun jaettuja tavoitteita edistäviä elementtejä, kuten ketjun läpinäkyvyyden parantaminen, datan jakamisen helppous ja tietojen yhdisteltävyyden edistäminen.

4. Viimeistele projektisuunnitelma ja hae rahoitusta

Johtoryhmän positiivisen suosituksen saatuasi laadi tarkennettu projektisuunnitelma ja kutsu jo tunnistamiasi tai potentiaalisia kumppaneita mukaan kehitysprojektin valmisteluun. Käynnistä rahoitushakemuskeskustelut yhdessä Business Finlandin kanssa. Business Finlandin mahdollinen rahoitusosuus projekti-ideoille on tyypillisesti 40–70 % (avustus 40–50 %, laina 50–70 %). Organisaatioilla on lisäksi oltava oma sisäinen päätös omarahoitusosuuksien varaamisesta projektin toteuttamiseen. 

Kun olet saanut myönteisen rahoituspäätöksen Business Finlandilta, kehitysprojekti liitetään osaksi Food Data Finland -hanketta. Silloin projektia seurataan aktiivisesti kasvumoottorihankkeen osana ja siitä viestitään Food Data Finlandin kanavissa.

Jos haluat tietää lisää Food Data Finlandin 14 tunnistetusta hanketeemasta tai sinulla on kehitysprojekti-idea, ota yhteyttä. Keskustelen niistä erittäin mielelläni! 

Satu Hulkkonen
Satu Hulkkonen
Program Manager

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä