• Food Data Finland -hanke

Food Data Finland on vastaus ruokaketjun toimintaympäristön muutospaineille

Food Data Finland -kasvumoottorihankkeen tavoitteena on lisätä Suomen ruokaketjun kilpailukykyä ja kasvattaa vientiä. Globaalien trendien aiheuttamat paineet ruokaketjun muutoksille ovat suuret, mutta myös käännettävissä uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi. Tämä edellyttää ketjun toimijoiden yhteistyötä, kustannustehokkaita datapohjaisia ratkaisuja ja kuluttajatottumusten parempaa ennakointia.
  • Terhi Paavilainen
  • 31.08.2022

Ruokaketjun liiketoimintaympäristö on suuressa murroksessa. Tieto ja läpinäkyvyys ruoan vastuullisuudesta, alkuperästä ja tuotannon aiheuttamista ympäristövaikutuksista läpi ruokaketjun merkitsee ruoan ostajille entistä enemmän. Myös ruoan terveys- ja turvallisuusvaikutuksia tarkastellaan aiempaa tarkemmin niin kuluttaja- kuin viranomaistasolla. Ruokaväärennöksiä paljastuu yhä enemmän – meillä Suomessakin – ja digitalisaation tukemana ruoan verkkokauppa ja kotiinkuljetus kasvattavat suosiotaan. Tässä ruokaketjuun vaikuttavista muutosvoimista vasta osa, mutta jo niiden merkityksestä voi päätellä, että paineet ruoantuotannon muutoksille ovat valtavat

Tämä on tausta-ajatuksena Food Data Finland -kasvumoottorihankkeessa, jossa muutosta haetaan kehittämällä datan hyödyntämistä sekä edistämällä sitä kautta korkean lisäarvon tuotteiden ja palveluiden innovaatioita.

Kilpailukykyä yhdenmukaisen datan avulla

Suomi ei pysty kilpailemaan maailmanmarkkinoilla bulkkituotannolla: ruoantuotannollamme ei ole mahdollisuuksia lisätä tuotantokapasiteettia määrättömästi. Toisaalta emme voi nojata yksin elintarviketeollisuuden innovaatioihin. Kansainvälistä kilpailukykyä voidaan saavuttaa yhdenmukaisella datalla ja varmistamalla sen hyödynnettävyys toimijoiden kesken. 

Yhdenmukainen, standardoitu data mahdollistaa uusien toimintamallien kehittämisen tarjoamalla kansainvälisesti uskottavat indikaattorit, joita voidaan käyttää lisäarvon kasvattamiseen. Standardien avulla voidaan esimerkiksi ruoan alkuperä saada entistä läpinäkyvämmäksi, mikä mahdollistaa kuluttajille erilaisten elintarvikkeiden vertailun ja sitä kautta suomalaisten elintarvikkeiden erottautumisen.

Uudet dataliiketoimintamallit mahdollistavat osaltaan elintarvikkeille ja niihin liittyville palveluille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoiminnan kasvua. Digitaaliset alustat eivät ole maarajoissa kiinni, sillä data siirtyy helposti paikasta toiseen sekä kääntyy eri kielille.

Kuluttajia puhuttelevien asioiden esiintuominen uskottavasti lisää ruokaketjun mahdollisuutta erottautua markkinoilla ja saavuttaa sitä kautta kilpailuetua. Standardoidun datan avulla voidaan joustavammin kertoa asiakkaille tuotteiden alkuperästä sekä vastata ympäristön, sosiaalisten ja kuluttajatottumusten muutoksiin. Lisäksi paremman tuottaja–kuluttaja-dialogin avulla voidaan tehokkaammin kohdentaa ruoantuotantoa oikein, ennakoida kysyntää ja sitä kautta toimia kestävämmin torjumalla hävikkiä.

Nyt tarvitaan yhteistyötä

Yhdenmukaiset toimintamallit eivät synny yksin – ei auta, että standardeja käyttää yksi toimija, vaan tarvitaan riittävä massa, jotta ne tuottavat arvoa. Tarvitaan koko ruokaketjun toimijoiden välistä yhteistyötä, verkostoa ja yhteistyömalleja, ja niiden myötä kehitysprojekteja, jotta koko toimialan kilpailukyky ja vientipotentiaali kasvavat. Tätä työtä Food Data Finland -kasvumoottorihanke on perustettu tukemaan.

Terhi Paavilainen
Terhi Paavilainen
Communication Manager

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä