• Ruoan vastuullisuuden tietomalli

GS1:n projektiryhmä koostuu toisiaan täydentävistä asiantuntijoista

GS1 koordinoi ruoan vastuullisuuden tietomallin kehitysprojektia, jossa määritellään, millaista vastuullisuuteen liittyvää dataa ja missä muodossa sitä ruokaketjussa kerätään ja jaetaan. Projektia johtaa ja sen tuotoksia kokoaa GS1:n projektiryhmä, johon on valittu erilaisia, toisiaan täydentäviä osaajia.
  • Terhi Paavilainen
  • 22.11.2022

GS1:n projektiryhmän osaamispankista löytyy niin projektijohtamisen, fasilitoinnin, kehittämisen kuin viestinnän lisäksi tietenkin vahvaa standarditietämystä ja toimialatuntemusta.
Seuraavassa esittelemme asiantuntijat ja heidän roolinsa kehitysprojektissa.

Kimmo Keravuori, tekninen asiantuntija

GS1-standardit, tekninen kokonaisratkaisu

Kimmo tuo kehitysprojektiin vankkaa erikoisosaamista GS1-standardeista ja niiden mahdollisuuksista. Kun siihen yhdistää hänen laaja-alaisen tietämyksensä ruokaketjun tarpeista ja vaatimuksista, pystyy hän hienosti tuomaan standardien käyttöön liiketoiminnan ja teknisen toteutuksen näkökulman. Kimmo tarkastelee asioita monelta kantilta ja kykenee siten hakemaan eri näkökulmat huomioivia ja kokonaisuuden kannalta parhaita ratkaisuja. Kimmon käsissä onkin projektin ratkaisukuvauksen vetovastuu.Kimmo on rauhallinen ja rento tyyppi, joka erään projektiin osallistuvan sanoin on ”monissa liemissä keitetty GS1-kehäkettu”. Hän on avoin ajatustensa haastamiselle ja erinomainen sparrailukaveri, jonka avulla oma näkemys kirkastuu tai löytää uusia suuntia.

Pala palalta pääsemme edistämään ratkaisuja ja mahdollisuuksia entistä kuluttajalähtöisemmän ruoan arvoketjun mahdollistamiseksi.
Kimmo Keravuori, GS1 Finland

Mirva Alatyppö, tekninen asiantuntija

Tietosisällöt, tietomallin rakenne

Mirvalla on Suomen paras elintarvikkeiden tietomallin ymmärrys ja mittavin kokemus GS1-standardeista. Hän on tuotetietomalliekspertti, joka kääntää tuotetietopankin attribuutit käytännöksi ja ymmärtää, mikä on todellisuudessa mahdollista. Mirva on perillä asiakkaiden tyypillisistä tuotetietoon liittyvistä haasteista ja osaa niiden kautta lähestyä uusia haasteita oikeasta kulmasta. Hän myös tuntee tuotteisiin vaikuttavan lainsäädännön kuin omat taskunsa. Projektissa Mirvalla on keskeinen rooli tuottaa vastuullisen ruoan tietomalli Synkka-tuotetietopalveluun.Suomen markkinoiden lisäksi Mirvalla on kokemusta kansainvälisen tietomallin rakentamisesta ja yhteistyöstä maailmanlaajuisen GS1-verkoston kanssa. Hän on todellinen standardien supernainen, jolla on kyky yhdistää standardit elävästi myös arkielämän viitekehykseen. (Vinkki: lue Mirvan Standardielämää-blogit GS1:n verkkosivuilla!)

Saan kehitysprojektista paljon lisää tietoa, joka auttaa ymmärtämään yritysten haasteita tuotetietojen parissa. Näin voin parantaa ohjeistuksia ja tarvittaessa tehdä muokkauksia tuotetietopankissa vaadittaviin tietoihin tai edistää tuotetietostandardin kehitystä niin, että se palvelee suomalaisia yrityksiä entistä paremmin.
Mirva Alatyppö, GS1 Finland

Petri Leppänen, tekninen asiantuntija

Globaalien ja GS1 Europe hankkeiden huomioiminen

Petrillä on laajasti kokemusta ja monipuolista näkemystä GS1-standardeista eri toimialoilla. Hänellä on kyky sanoittaa GS1-standardin tuomia mahdollisuuksia sekä ymmärtää miten standardit voivat tukea toimialan kehitystoiveita. Petri seuraa aktiivisesti standardien globaalia, erityisesti eurooppalaista kehitystä. Projektissa hän vastaakin siitä, että kokonaisuudessa huomioidaan vastuullisuustiedon kansainvälinen näkökulma.

Petrillä on hieno taito löytää laajoista ja monimutkaisista kokonaisuuksista oleellinen ja kertoa se kiteytettynä selkeästi eteenpäin. Tämä näkyy muun muassa tehokkuutena tuottaa yhteenvetoja ja lopputuotoksia. Petri on aina valmis auttamaan ja tuomaan omat näkökulmansa asioihin. Hänen rauhallisuutensa tuo rauhaa myös ympärilleen.

Ruoan vastuullisuuden tietomallin kehitysprojektissa on hienoa olla mukana, koska se kytkee niin laajasti yhteen alan toimijoita keskustelemaan tärkeän teeman ympärillä.
Petri Leppänen, GS1 Finland

Terhi Paavilainen, viestintä

Projektin ulkoinen viestintä ja viestintätuki

Terhillä on kyky pukea asiat sellaiseen muotoon, että kieltä ymmärtää sekä asiantuntija että maallikko. Hän kirkastaa monimutkaiset ja välillä kryptisetkin standardiajatelmat ymmärrettävään ja selkeään muotoon. Projektissa Terhi on tuotoksien sanoittaja, visualisoija ja edelleen kertoja. Terhin käsissä viestintäasiat hoituvat nopeasti ja luotettavasti, ja tulos on laadukasta. GS1:lle vastikään siirtyneenä Terhi on omaksunut uuden toimintaympäristön ja siitä viestimisen vauhdilla, minkä lisäksi hän on pystynyt hyödyntämään projektissa tietenkin myös aiemman työuransa oppeja.

On hienoa olla mukana kehittämässä jotain, mistä syntyy konkreettista apua suomalaisen ruoan vastuullisuudesta viestimiseen niin kuluttajille kuin ulkomaillekin.
Terhi Paavilainen, GS1 Finland

Laura Juntunen, liiketoiminta-asiantuntija

Käyttötapaukset, hyödyt

Laura on kehittämisen ja liiketoiminnan taitava yhdistäjä. Hän pitää huolen siitä, että asiat etenevät ja lopputuloksia saadaan aikaan. Laura on kokenut projektityöskentelijä, joka löytää oleellisen isoista kokonaisuuksista, ohjaa koko projektiryhmän keskittymistä oikeisiin asioihin ja vie siten projektia oikeaan suuntaan. Lauralla on laajaa osaamista kehittämisestä, sen menetelmistä, keinoista ja malleista. Hän osaa ohjata ryhmäkeskusteluja johdonmukaisesti ja poimia niistä olennaiset asiat.

Lauralla on vahva toimialaosaaminen, varsinkin vähittäiskaupan prosesseista. Hän tarkastelee asioita erityisesti yritysten näkökulmasta ja huolehtii, että ratkaisuilla tuotetaan hyötyjä niin liiketoiminnalle kuin asiakkaille. Hän liikkuu sujuvasti nykyisten prosessien ja tulevaisuuden tavoitetilojen välillä luoden niille loogisen kehityskaaren.


"On mielenkiintoista ja merkityksellistä olla mukana projektissa, jossa määritellään yhdessä koko ruokaketjun yhteistä näkemystä ja pureudutaan vastuullisuuteen liittyviin tietoihin niin lainsäädännön velvoitteiden, liiketoimintahyötyjen kuin kuluttajaviestinnänkin tasolla."

Vastuullisuuteen liittyy monia erilaisia näkökulmia niin kuluttajien kuin alkutuotannon, teollisuuden ja kaupan yritystenkin puolelta.
Laura Juntunen, GS1 Finland

Anu Lahdenperä, projektipäällikkö

Aikataulut, projektihallinto

Anu on järjestelmällinen, periksiantamaton ja kannustava projektipäällikkö, jonka vetämässä projektissa lukuisat langat pysyvät käsissä ja asiat etenevät sovitusti. Ensisijainen ajatus Anulla on aina ihmisissä: olipa kyse asiakkaista, projektitiimistä tai lähestymistavasta, voi olla varma, että Anu kehottaa keskittymään myös siihen, miten ihminen tiedon vastaanottaa tai asiaan suhtautuu.

Projektijohtamisen ja työryhmätyöskentelyn hallinnan lisäksi asiakasrajapinnassa pitkään toiminut Anu tuo projektiin mukaan kaupan alan kokemusta ja vahvaa asiaosaamista. Hän pystyy näkemään esille nousevissa kysymyksissä uusia mahdollisuuksia sekä kytkemään ne asiakkaan arkeen. Polveilevankin keskustelun jälkeen hän kykenee selkeästi koostamaan seuraavat stepit tiiviiseen muotoon, jotta jokainen tietää, mitä pitää seuraavaksi tehdä. Anun vetämässä projektissa niin hyvät kuin huonot asiat käsitellään peittelemättä ja takuulla huumorilla höystettynä.

"Asiakkaiden kanssa yhdessä tekeminen on minulle aina ylivoimaisesti suurin innostuksen ja motivaation lähde. Tässä projektissa se erityisesti toteutuu, kun tehdään yhteiskehittämistä ison ryhmän kanssa."

Vastuullisuus aiheena tuo tekemiseen syvyyttä ja merkityksen tunnetta.
Anu Lahdenperä, GS1 Finland
Terhi Paavilainen
Terhi Paavilainen
Communication Manager

Aiheesta muualla blogeissa

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä