• Ruoan vastuullisuuden tietomalli

Mihin ruokaketjussa jaettavaa vastuullisuustietoa tarvitaan?

Ruoan vastuullisuuden tietomallin kehitysprojektissa olemme yhdessä projektiryhmän kanssa määrittäneet, miksi vastuullisuustietoa tulisi kerätä ja jakaa ruokaketjun toimijoiden välillä. Tärkeimmiksi tarpeiksi nousivat kuluttajan tekemä tuotevertailu, päätöksenteon tukeminen ja vastuullisuudesta raportointi.
  • Terhi Paavilainen
  • 10.01.2023

Kuluttajan tekemä tuotevertailu

Kokosimme videoille esimerkkejä, miten koko ruokaketjussa jaettavaa vastuullisuustietoa voisi hyödyntää. Yksi merkittävimmistä syistä on kuluttajien tekemän tuotevertailun mahdollistaminen. Ajatuksena on, että kuluttajalle voitaisiin tarjota sekä fyysisesti tuotepakkauksessa ja esillepanossa että digitaalisesti verkkokaupassa ja sivustoilla tietoja mm. tuotteen ympäristövaikutuksista, alkuperästä, pakkauksesta ja sosiaalisesta vastuullisuudesta. Selkeästi ja ymmärrettävästi esitetyt tiedot auttaisivat kuluttajaa tekemään vertailua tuotteiden välillä ja omien arvojensa mukaisia vastuullisempia ostopäätöksiä.

Vastuullisuustiedot osana päätöksentekoa

Myös vastuullisuustiedolla johtaminen nousi tärkeäksi vastuullisuustiedon keräämisen ja jakamisen syyksi. Vastuullisuustiedolla on vaikutusta esimerkiksi toimittajien ja raaka-aineiden valintaan, tuotteiden ja konseptien kehitykseen sekä valikoimapäätösten tekemiseen. Lisäksi yritykset käyttävät vastuullisuustietoa tuotteidensa ja toimintansa linjausten mukaisuuden varmentamisessa. Ruokaketjussa kulkevan vastuullisuustiedon tulisi siis palvella yritysten tarpeita päätöksenteossa ja tiedolla johtamisessa useissa eri prosesseissa.

Vastuullisuustiedot ja niistä raportointi

Yhdenmukaisella vastuullisuustiedolla voitaisiin myös tehostaa toiminnan ja tuotteiden vastuullisuudesta raportoimista yrityksen sisäisesti, asiakkaille ja viranomaisille. Kun yhteisesti sovitut tiedot esimerkiksi raaka-aineiden alkuperästä jaetaan aina alkutuotannosta saakka koko ruokaketjussa, on tieto helposti käytettävissä myös raportointivaiheessa.
Terhi Paavilainen
Terhi Paavilainen
Communication Manager

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä