• Ruoan vastuullisuuden tietomalli

Verkostoituminen ja vaikuttaminen ovat yhteiskehittämisen parasta antia

GS1 Finland koordinoi erilaisia yhteiskehitysprojekteja ja fasilitoi jatkuvasti kehitystyöryhmiä, joihin osallistuu laaja joukko yrityksiä. Food Data Finland -hankkeessa toteutetussa ruoan vastuullisuuden tietomallin kehitysprojektissa saatuja oppeja vietiin käytäntöön ja kehitettiin edelleen. Projektiin osallistuneet asiantuntijat antoivat palautteissaan yhteiskehittämiselle yleisarvosanan 8,6.
 • Anu Lahdenperä
 • 19.06.2023

Ruoan vastuullisuuden tietomallin kehitysprojektissa oli keskeistä koota ruokaketjun eri toimijoiden näkemyksiä, miten ja missä muodossa vastuullisuuteen liittyvää tietoa voitaisiin ketjussa jakaa. Asiantuntijoiden alkuhaastattelujen jälkeen projektissa toteutettiin kolme työpajaa. Niissä tunnistettiin vastuullisuustiedon hyödyntämismahdollisuuksia, priorisoitiin vastuullisuudesta kertovia tietoja ja rakennettiin tiekarttaa tulevaisuuden kehitystyötä varten. Työpajojen ympärillä GS1 järjesti yhteensä 15 webinaaria, jotka esittelivät edellisen vaiheen tuotoksia ja tarjosivat tulevalle työlle taustatietoa.

Projektin aikana ja päätteeksi osallistujilta kysyttiin palautetta. Saatuja palautteita hyödynnettiin jo projektin kuluessa, ja varmasti sen ansiosta viimeinen työpaja saikin parhaat arviot (asteikko 4–10) sekä yleisarvosanan että aihekohtaisten kysymysten osalta, kuten:

 • Toteutettiinko työpajassa sille asetetut tavoitteet: 9
 • Sain työpajassa työhöni liittyvää uutta tietoa: 9
 • Koen verkostoitumisen muiden osallistujien kanssa hyödylliseksi: 9

Avointen kommenttien mukaan kehitysprojektiin osallistuminen koettiin sekä itselle että yritykselle hyödylliseksi. Mahdollisuus vaikuttaa nähtiin tärkeänä. Myös projektin aihetta ja tavoitetta pidettiin merkityksellisenä.

Miksi kannattaa osallistua yhteiskehitysprojekteihin?

 • Vastuullisuustiedon tarpeen parempi hahmottaminen, kollegoiden kanssa verkostoituminen aiheen tiimoilta sekä toive että GS1:n työ saadaan meille kaikille mahdollisimman käyttökelpoiseksi; vähemmän manuaalista työtä ja enemmän vastuullisuutta!
 • Toimenkuvani mukaisesti halusin olla mukana vaikuttamassa sekä sparraamassa kollegoiden kanssa.
 • Vastuullisuuteen liittyvän tietohallinnon kehittämisessä yhteistyö välttämätöntä. Jokaisen ei kannata tehdä yksin.
 • Että yrityksellä on näkymä tietomallin kehittämiseen ja pystymme osallistumaan sen eteenpäin menemiseen.

Kommenttien mukaan työpajat sujuivat tehokkaasti ja järjestelyt oli hoidettu hyvin. Livetapaamisissa oli paljon sisältöä ja päivien aikataulu tiivis, mutta osallistujat kokivat, että työpajoissa saatiin myös tehokkaasti asioita aikaan.

Millaista työskentely yhteiskehitysryhmässä oli?

 • Työpaja tuntui kovin tiiviiltä! Sillä on etunsakin, mutta ehkä puoli tuntia - tunti voisi olla lisäaikaa. Tosi kiva tunnelma oli, tästä on hyvä jatkaa! 
 • Hienosti hoidetut järjestelyt. Napakka työpajan vetäminen. 
 • Järjestelyt onnistuivat hyvin, mutta lyhyt tauko myös työskentelyn sisään auttaisi säilyttämään vireyttä koko päivän. 
 • Todella hyvin organisoidut työpajat ja kokonaisuus! Kiitos!
 • Mielenkiintoinen sisältö ja osallistujat
Anu Lahdenperä
Anu Lahdenperä
Chief Growth Officer, Product Data

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä