• Food Data Finland -hanke

Miten todennamme suomalaisen ruoan kilpailuedut ulkomaisilla markkinoilla?

Suomalaisen ruoan visio on selkeä. Ruokamme on puhdasta, turvallista, laadukasta ja maukasta. Mutta miten todistamme kilpailuetumme ulkomaisille toimijoille? Vastaus on: yhdenmukaisen datan avulla. Food Data Finland on hanke, jossa yhteiseen datakieleen ja jäljitettävään todennuspolkuun pyritään koko ruokaketjun yhteistyöllä.
  • Satu Hulkkonen
  • 25.01.2023

12. tammikuuta pidettiin Business Finlandin Food from Finland -ohjelman vuoden 2023 kick off -tilaisuus, jonka pääteemana oli rohkeuden merkitys ruokaviennissä. Kuulimme mielenkiintoisia puheenvuoroja ruokaketjun eri toimijoilta siitä, mitä suomalainen ruoka edustaa, millaista rohkeutta vientimarkkinoilla tarvitaan, ja mitkä muut asiat ovat tärkeitä viennin tekemisessä. Ulkomaiset asiakkaat puolestaan kertoivat, mitä arvostavat suomalaisessa ruoassa. Näemme ulkomailla paljon potentiaalia, mutta kaikki tietävät myös, että viennin kasvattamiseksi tarvitaan selkeä suunnitelma, paljon työtä ja sinnikkyyttä.

Suomalaisen ruoan visio on selkeä, ja sitä se on ollut vuosia. Puhtaus, turvallisuus, laatu, maku, jäljitettävyys korostuivat eri puheenvuoroissa suomalaisen ruoan kilpailuetuina. Myös veden merkitys puhtauden ja saatavuuden näkökulmasta nostettiin esiin. Voimme varmasti suomalaisina allekirjoittaa kilpailuedut, mutta iso kysymys kuuluu, miten todistamme sen ulkomaisille toimijoille? Miten osoitamme aukottoman jäljitettävyyden, mitä tarkoittaa puhtaus, millä tavalla ruokamme on turvallista? Mielikuvat ja tarinat ovat tärkeitä, mutta kiivaasti kilpailuilla markkinoilla on tärkeää pystyä todistamaan tietojen paikkansapitävyys. Pelkät mielikuvat eivät riitä.

Benchmarkia Irlannista

Irlanti on tehnyt reilun vuosikymmenen verran systemaattista työtä ruokavientinsä eteen luomalla Origin Green -vastuullisuusohjelman. Se kerää yhteen irlantilaiset ruokatoimijat maataloudesta, elintarviketeollisuudesta ja kaupasta, ja jokainen ohjelmaan kuuluva toimija työskentelee yhteisen päämäärän eteen. Mukana on 55000 maatilaa, yli 300 elintarviketeollisuusyritystä sekä suurin osa kaupan toimijoista. Ohjelmaan kuuluvat jäsenet edustavat 90 % Irlannin ruokaviennin osuudesta.

Ohjelmalla on selkeät kriteerit toimijoille, ja ohjelman alla sertifioitu toimija pystyy osoittamaan irlantilaiselle ruoalle osoitetut määritelmät. Heillä on selkeä systeemi, jonka avulla he pystyvät todistamaan kriteerinsä ja koko ketju viestii samaa tavoitetta – yhteistyö on ohjelman kulmakivi. Menetelmä on tuottanut myös valtavasti dataa, jonka avulla toimijat voivat kehittää toimintaansa.

Yhdenmukaisella datalla yhtenevä viesti

Koko ruokaketjun yhteinen viesti, kuten Irlannissa, tuo tehokkuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Suomalaisen ruoan visio on jo olemassa, tarvitsemme vielä välineet yhteisen vision todentamiseen, ja tämä työ on mahdollista tehdä vain yhdessä.

Food Data Finland on kasvumoottorihanke, jonka tarkoituksena on luoda yhteinen datan kieli suomalaiselle ruokaketjulle. Jos palataan vielä alkupuolen kysymykseen Miten todistamme suomalaisen ruoan kilpailuedut ulkomaisille toimijoille?, on vastaus yhdenmukaisella datalla. Yhteisesti määritelty ja ketjussa kulkeva data auttaa koko ruokaketjua muodostamaan yhteisen viestin ja luo samalla todennettavan datapolun. Se tuo myös tehokkuutta: näin jokaisen toimijan ei tarvitse erikseen määrittää ja markkinoida, mitä tarkoittaa suomalaisen ruoan turvallisuus, jäljitettävyys jne. Sen avulla myös jokainen ketjun toimija luo itse omat kilpailuetunsa.

Kuva: Business Finland, Food from Finland

Satu Hulkkonen
Satu Hulkkonen
Program Manager

Älä tipahda kyydistä!

Tilaa uutiskirje, ja pysyt kärryillä verkoston tapahtumista ja kehitystyöstä.
Ota yhteyttä