TRACE-tutkimusprojekti

Mtech Digital Solutionsin TRACE-tutkimusprojektissa (Traceable and Responsible Attribute Data Creation for Food Ecosystem) selvitetään ruokasysteemin alkutuotannon attribuuttidatan luomista, jakamista ja hyödyntämistä.

Mtechin tutkimusprojekti kattaa regulaation ja standardien kehitystrendien analysoinnin ennustaen tulevia mahdollisia skenaarioita ruokasysteemin kannalta. Samalla tarkastellaan tarvittavia datalähteitä ja -tyyppejä sekä tutkitaan niiden käsittelyyn soveltuvia tietoarkkitehtuureja ja tietojärjestelmiä sekä toteutetaan attribuuttidatan hyödyntämisen testejä. Tutkimushanke on saanut Business Finlandilta rahoitusta, ja sen aloittaminen liittyy Mtechin uuteen strategiaan.

Projektin tehtävä

Projektissa tutkitaan ruokasysteemin attribuuttitiedon luomista, jakamista ja hyödyntämistä. Se sisältää:

  • regulaation ja standardien kehitystrendien analysoinnin
  • tulevien skenaarioiden ennustamisen ruokasysteemin näkökulmasta
  • datalähteiden ja -tyyppien tarkastelun
  • tietoarkkitehtuurien ja -järjestelmien tutkimisen
  • attribuuttitiedon hyödyntämisen testitoteutukset.

Projektin tavoite

Projektin tavoitteena on saada ruokaketju digitalisoitua tehokkaasti ja skaalautuvasti, jotta tiedot ja tietorakenteet tarjoaisivat kaikille toimijoille mahdollisimman paljon arvoa liiketoiminnan kehittämiseen ja attribuuttidatan hyödyntämiseen.

Projektin aikataulu

12/2023–5/2025

Ota yhteyttä