Vastuullisuuden määrittely

Vastuullisuusteknologiayhtiö Infine johtaa Food Data Finlandin kehitysprojektia, jossa luodaan vastuullisuudelle kriteerejä. Yhdessä yrityskumppanien ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa toteutetussa projektissa pureudutaan vastuullisuuden reunaehtoihin ja raja-arvoihin sekä kasvatetaan vastuullisuuden ymmärrystä.

Vastuullisuus elää ajassa ja vaatii ymmärrystä koko yhteiskunnan suhtautumisesta vastuullisuuteen. Ruoka on keskeisessä osassa muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Infinen vastuullisuusarviointi perustuu suhteellisen vastuullisuuden malliin, jossa tuotetta verrataan funktionaalisesti samankaltaisiin tuotteisiin eri vastuullisuuskriteetien kautta.

Vastuullisuustiedon kerääminen, sen pitäminen ajan tasalla ja tuotteiden parantaminen vastuullisuustiedon valossa vie aikaa ja resursseja tuottajilta. Niin vähittäiskauppa kuin ruoantuottajat tarvitsevat apua vastuullisuustiedon keräämiseen ja sen hallintaan. Hankkeessa kehitetään Infinen Saas-palvelua, joka tuo vastuullisuudesta kokonaisvaltaisen näkymän esiin tuhansille tuotteille ymmärrettävästi ja nopeasti.

Hankkeessa myös perehdytään laajalti tulevaan EU-lainsäädäntöön ja sen tuomiin muutoksiin ruokatuottajille.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteina on vastuullisuuden määrittely reunaehtojen selvitys. Hanke toteteutetaan:

  1. parantamalla tuoteteiden vastuullisuusarvojen vertailtavuutta ja kokoamalla olennaiset tietosisällöt yhteen
  2. rikastamalla yrityksien hallussa olevaa tuotedataa muista tietolähteista haetulla, vastuullisuuden kannalta olennaiselle tiedolla
  3. kehittämällä teknologiaa (Digital Link + Infine SaaS) ja määrittämällä olennaiset vastuullisuuskriteerit huomioiden tuotteiden ja niihin liittyvät lainsäädännön moninaisuus.

Projektiin osallistuvat yritykset ja organisaatiot

Infine, Suomen ympäristökeskus, Apetit, Fazer, HKFoods, Kesko, Leijona Catering, Orkla, Snellman ja Sodexo

Projektin aikataulu

9/2023–12/2024

Ota yhteyttä